Print

Užsienio investicijų apmokestinimas Lietuvoje 2014 metais

2013-11-26 21:00
Tax news

Mūsų kontoros advokatai Laimonas Marcinkevičius ir Ingrida Steponavičienė parengė publikaciją apie užsienio investicijų apmokestinimą Lietuvoje 2014 metų leidiniui Tax on Inbound Investment, kuriame pateikiama informacija apie 34 pasaulio šalis. Šioje publikacijoje aptariami patys naujausi teisės aktų pakeitimai, aktualūs verslui.

Advokatų kontoros Juridicon straipsnis suteikia bendrą informaciją apie mokestinius privalumus ir trūkumus įvairiais verslo įsigijimo atvejais (pavyzdžiui, akcijų pirkimas lyginamas verslo dalies perleidimu; verslo dalies perleidimas lyginamas su reorganizavimu, verslo įsigijimas per vietos įmonę lyginamas su verslo įsigijimu per užsienio įmonę), veiksmingiausius verslo atskyrimo būdus mokesčių tikslais, nuostolių perkėlimo galimybes perleidus verslą (akcijų perleidimo, reorganizavimo, verslo dalies perleidimo atvejais), prestižo ir kito nematerialaus turto nusidėvėjimą, palūkanų apmokestinimą ir apribojimus palūkanų atskaitymui iš pajamų (plonos kapitalizacijos, asocijuotų asmenų taisykles, ištiestos rankos principą); dividendų apmokestinimą ir kitus pelno panaudojimo būdus; tolimesnio verslo perleidimo sandorių apmokestinimą ir kitus mokestinius aspektus, susijusius su asmenimis investuojančiais Lietuvoje.