Zoho

Print

Teisės projektų vadovas

Turite visą teisės departamentą, tačiau neturite, kas jam profesionaliai vadovautų? Arba įgyvendinate vis didėjantį poreikį vykdyti verslą visame pasaulyje? Planuojate dalyvauti konkurse, įsigyti turtą, verslą ar įmonę, planuojate sandorį ar jungtinę veiklą? Rašykite mums arba registruokitės nemokamai konsultacijai.

Jūsų tikslas

Rūpi, kad Jūsų investicinis arba atitikties projektas būtų sėkmingas. Svarbiais teisės ar mokesčių klausimais pateikdami savo pavedimą konsultantui, nesate tikri, kad jis bus atliktas pakankamai efektyviai, laiku gausite rūpimą informaciją, pavedimo būklės ataskaitą?

Mūsų taktika

Vienas svarbiausių aspektų yra turėti gerą projekto vadovą. Mūsų klientai papildomai turi teisės projektų vadovą, kuris:

  • suplanuoja, įvertina ir struktūrizuoja projekto teisininkų darbą
  • parengia ir valdo grafiką tam, kad darbai būtų atlikti laiku
  • įvertina ir valdo projekto teisinių paslaugų biudžetą
  • nustato bei proaktyviai valdo teisinių paslaugų apimtis
  • veiksmingai bendrauja su visais suinteresuotais asmenimis
  • nustato, valdo ir švelnina teisines, mokesčių ir kitas projekto rizikas
  • užtikrina, kad sprendimai būtų priimtini
  • valdo tiekėjus, kad jų darbas atitiktų lūkesčius
  • užtikrina teisinių dokumentų valdymą

Jūsų investiciniam projektui ir jo komandai vadovaus bei projekto sėkmę užtikrins sertifikuotas teisinių projektų vadovas dr. Laimonas Marcinkevičius, taip pat apgynęs daktaro disertaciją sutarčių, įmonių ir tarptautinio verslo bei jungtinės veiklos tema "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė".

Jeigu Jūsų investicijų projektas susijęs su viena ar keliomis užsienio valstybėmis, pasitelksime mūsų partnerius užsienyje.

Jūsų rezultatas

Didesnė investicinio projekto sėkmės tikimybė, mažesnės išlaidos teisinėms paslaugoms.  

Sėkmingai įgyvendinti strateginiai sandoriai ir iniciatyvos (įmonių įsigijimai ir susijungimaijungtinė veikla ir kiti svarbiausi sandoriai). Prioritetizuotos ir įgyvendintos didžiausias pajamas nešančios/kaštus taupančios ir strateginės verslo sutartys.