CookieConsent

Print

Mokesčių advokatai

Planuojate dalyvauti konkurse, įsigyti turtą, verslą ar įmonę, planuojate sandorį ar jungtinę veiklą? Arba parduodate nepagrindinę veiklą ar ketinate dalyvauti susiliejime? Plečiate savo veiklą užsienyje? Jums svarbus mokesčių prasme efektyvus paskolos grąžinimas? Advokatų kontoros Juridicon mokesčių advokatai teikia specializuotas mokesčių paslaugas nuo 1996 - ųjų ir yra pripažinti vienais geriausių mokesčių konsultantų Baltijos šalyse. Rašykite mums arba registruokitės konsultacijai:

Registruotis konsultacijai

    

Jūsų tikslas

Jums reikalinga būti tikriems, kad būsimi pinigų srautai yra optimizuoti. Tiek daugianacionalinėms, tiek SME įmonėms tinkamas tiesioginių ir netiesioginių mokesčių struktūrizavimas yra svarbus finansų valdymo įrankis.

Kartu būtina atsižvelgti ir į atitiktį mokesčių srityje, į tai, kad dar prieš kelis metus G20 finansų ministrai priėmė kovos su tarptautinio masto pelno mokesčio vengimu priemonių rinkinį, sutarė dėl rekomendacijų, kuriomis siekiama spręsti pagrindinius EBPO veiksmų plano dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) klausimus. BEPS be kita ko inicijuoja plačią informacijos keitimosi tarp šalių koncepsiją, kuri mokesčių administratoriams visame pasaulyje suteikia reikšmingą papildomą informaciją. Todėl nelieka ir konfidencialumo privalumo, kurio buvo galima anksčiau tikėtis. Kadangi BEPS šiuo metu tik vykdymo stadijoje, ir tiek įstatymų kūrėjams, tiek mokesčių administratoriams yra daug ką nuveikti, per šį pereinamąjį laikotarpį įmonių vadovai ir valdybų nariai turi imtis aktyvaus vaidmens kurdami mokesčių politikas savo įmonėse ar įmonių grupėse. Būtina atsižvelgti į galiojančius įstatymus, galimas būsimų įstatymų pasekmes, ketinimus ir bendrą šių įstatymų dvasią. Įmonės turi nusistatyti savo rizikos apetitą ir įtalpinti mokesčių planavimą į vis daugiau kriterijų. Reikalinga toliau koncentruosis ties savo vykdoma veikla, tos veiklos ekonomiškumu ir ieškoti būdų, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo.

Mūsų taktika

''Mokesčių sritis yra pagrindinė JURIDICON teisininkų praktikos sritis. Juridicon teisininkai gali patarti visais mokesčių teisės klausimais, turėdami tikslą, pasitelkiant įmonės struktūrą ir sudaromus sandorius, veiksmingai planuoti ir modeliuoti įmonės sandorius bei su jais susijusius mokėtinus mokesčius." (Legal5oo) Esame pripažinti tarp geriausių Baltijos šalių mokesčių konsultavimo įmonių išsamioje pasaulio geriausių mokesčių konsultavimo įmonių direktorijoje World Tax 2017. Verslo leidiniai nuolatos publikuoja mūsų pasisakymus ir komentarus įvairiais mokesčių bei tarptautinio verslo klausimais.

Kontoros mokesčių praktikai vadovauja sertifikuotas projektų vadovas advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, nuo 2007 m. rekomenduojamas nepriklausomo tarptautinio mokesčių gido "Mokesčių specialistų vadovas" („Tax Directors Handbook“), pasaulio advokatų kontorų ir teisines paslaugas teikiančių įmonių katalogo Legal 500 išleistuose leidiniuose EUROPEAN LEGAL EXPERTS. 

Jums sprendžiant, kurioje valstybėje steigti bei plėtoti verslą, kokią įmonės formą pasirinkti, kaip planuoti turto, prekių, paslaugų ir lėšų judėjimą, kada reorganizuoti verslą ar pasitraukti iš jo, mūsų specialistai galės įvertinti svarstomas alternatyvas ir pagal Jūsų nustatytus kriterijus, padės Jums pasirinkti optimaliausią bei efektyviausią variantą.

Dirbdami su savo nuolatiniais klientais ir turėdami didesnę nei 20 metų darbo patirtį mokesčių srityje, padedame ne tik efektyviai planuoti ir optimizuoti mokesčius, bet ir sprendžiame įvairias kasdienines mokestines problemas įskaitant, bet neapsiribojant darbo jėgos, palūkanų, dividendų, finansavimo, kapitalo prieaugio apmokestinimu. 

Siekdami padidinti savo klientų potencialai gaunamą naudą, atliekame išsamus mokestinius patikrinimus ir analizes mokestinių rizikų valdymo ir teisės aktų reikalavimų vykdymo klausimais. Patyrę Juridicon advokatų kontoros mokesčių ekspertai teikia motyvuotus pasiūlymus efektyviam nustatytų rizikų šalinimui ir galimybių išnaudojimui. Mūsų specialistai sujungia savo tarptautinę patirtį su skirtingų jurisdikcijų nacionaliniu mokesčių teisės aktų reguliavimu tam, kad galėtų atlikti mokestinių rizikų įvertinimą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, nustatyti mokestinį poveikį sandoriui ir pasiūlyti būdus poveikio sušvelninimui.

Tarptautinio apmokestinimo klausimais konsultuojame kartu su Moore Stephens, tuo patenkindami tarptautinį verslą vykdančių mūsų klientų įmonių poreikius. Taip pat tai leidžia Lietuvos įmonėms gauti tarptautinių patarėjų tinklo pagalbą. 

Suprasdami, kad mokesčiai turi didžiulį poveikį visoms mūsų klientų gyvenimo ir veiklos sritims, dirbame tam, kad rastume kūrybiškų ir patikimų metodų sintezę, kuri padėtų sumažinti bet kokį mokestinių prievolių poveikį.

Suprasdami galimas neigiamas pasekmes kiekvienam mokesčių mokėtojui: tiek didelei tarptautinei korporacijai, tiek mažai įmonei, tiek privačiam asmeniui ir turėdami pakankamai patirties bei žinių apie VMI darbo specifiką bei taikomas procedūras, klientus atstovaujame mokestiniuose ginčuose ir bet kokiuose kituose santykiuose su VMI. Atsižvelgdami į įvairių procesų tarpusavio ryšį, pasitekdami savo baudžiamosios ir civilinės teisės specialistus bei partnerius užsienio šalyse, sėkmingai atstovaujame klientus paraleliai vykstančiuose baudžiamuosiuose ar civiliniuose procesuose bei užsienio valstybių institucijose, jei kliento veikla apima kelias jurisdikcijas. Juridicon kontoros advokatai turi ilgametę patirtį, konsultuojant įmones ir asmenis, įvairiose baudžiamosiose bylose, įskaitant sukčiavimą, turto pasisavinimą ar mokesčių nesumokėjimą. Šie bylų tipai yra sudėtingi ir kelia nemažai jautrių klausimų. Suprasdami geros reputacijos svarbą tiek įmonėms, tiek asmenims, kurie susiduria su įvairiais kaltinimais, savo darbą orientuojame į kliento poreikius ir ieškome tokio išeities būdo, kuris sumažintų ar visiškai panaikintų bet kokį neigiamą poveikį klientų, jų šeimos ar verslo ir darbuotojų interesams. Veikdami kaip gynybos advokatai, stengiamės suteikti greitą ir veiksmingą bei visapusišką teisinę pagalbą asmenims ir įmonėms, įsipainiojusiems į baudžiamąsias bylas.

Jūsų rezultatas

Dvigubo apmokestinimo išvengimas, pinigų srautų optimizavimas, išvengta bylinėjimosi ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, apribojimų, jokio poveikio įmonės reputacijai.

Mokesčių naujienos