Zoho

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jūsų tikslas

2016 m. Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus reglamentą 2016/679 dėl asmens duomenų tvarkymo buvo reformuotos asmens duomenų apsaugos taisyklės, suteikta daugiau teisių asmens duomenų subjektams bei įsteigta nauja pareigybė – duomenų apsaugos pareigūnas. Tokį pareigūną, vadovaujantis reglamento nuostatomis, privalės turėti ne tik valdžios institucijos, bet ir tos įmonės, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su duomenų tvarkymo operacijomis.

Siekdamos atitikti nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio reglamento reikalavimus minėtos įmonės turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną, priešingu atveju už reglamento 2016/679 taisyklių pažeidimą numatomos ženklios sankcijos - priežiūrą vykdanti institucija gali skirti baudą iki 20 mln. eurų arba iki 4 procentų ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, pažeidus reikalavimus taip pat kyla grėsmė įmonės dalykinei reputacijai. Atsižvelgiant į tai, Jums gali būti aktuali duomenų apsaugos pareigūno paslauga.

 

Mūsų taktika

Kartu su atitikties ir rizikų valdymo komanda ALLAW, Juridicon teikia paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW". Ši paslauga derina duomenų apsaugą, rizikų valdymą, IT ir technologijas. Paslauga yra gavusi "Metų teisės paslauga 2020" apdovanojimą. Plačiau.

Klientų konsultavimas duomenų apsaugos srityje – vienas iš mūsų darbo prioritetų. Siekdami užtikrinti kokybiškas paslaugas ir pateikti savo klientams išsamias ir naujausią teisinį reguliavimą atitinkančias konsultacijas, nuolat giliname savo žinias šioje teisės srityje, sekame duomenų apsaugos tendencijas ir nacionalinį bei tarptautinį reguliavimą.

Atsižvelgiant į naujausius ES lygiu priimtus duomenų apsaugos reglamentavimo pokyčius, taikomus nuo 2018 metų, siekiame, kad paslauga "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW" būtų užtikrinamas:

  • kliento informavimas ir konsultavimas apie jo prievoles, teisių ir pareigų apimtį, nustatytą teisės aktuose
  • bendradarbiavimas su priežiūrą vykdančiomis institucijomis (atliekamos kontaktinio asmens funkcijos priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais)
  • kliento konsultavimas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir šio vertinimo atlikimo stebėjimas
  • teisės aktų, reglamentuojančių kliento pareigas, bei asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimo priežiūra
  • darbuotojų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo operacijose informavimas ir mokymas, atliekami su tuo susiję auditai

Paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW" teikia didelę darbo patirtį asmens duomenų apsaugosIT srityse turintys profesionalai, kurie rengia mokymus ir seminarus skirtus viešojo bei privataus sektoriaus įmonių, organizacijų vadovams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams bei asmenims organizacijose priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teikdama paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW", Juridicon savo klientams gali pasiūlyti išmanias komandines priemones, skirtas duomenų apsaugos pareigūnams ir BDAR elektroninį vedlį. Tai padeda taupyti organizacijų kaštus bei jų darbuotojų laiką. Plačiau apie Allaw išmaniuosius įrankius.

 

Jūsų rezultatas

Ne tik Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis naujausiems teisės aktų keliamiems reikalavimams, išvengta sankcijų taikymo ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai. Sutaupytas laikas ir kaštai. Norite įsitikinti?

Paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW" galima išbandyti nemokamai čia.

Jūsų tikslas

2016 m. Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus reglamentą 2016/679 dėl asmens duomenų tvarkymo buvo reformuotos asmens duomenų apsaugos taisyklės, suteikta daugiau teisių asmens duomenų subjektams bei įsteigta nauja pareigybė – duomenų apsaugos pareigūnas. Tokį pareigūną, vadovaujantis reglamento nuostatomis, privalės turėti ne tik valdžios institucijos, bet ir tos įmonės, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su duomenų tvarkymo operacijomis.

Siekdamos atitikti nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio reglamento reikalavimus minėtos įmonės turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną, priešingu atveju už reglamento 2016/679 taisyklių pažeidimą numatomos ženklios sankcijos - priežiūrą vykdanti institucija gali skirti baudą iki 20 mln. eurų arba iki 4 procentų ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, pažeidus reikalavimus taip pat kyla grėsmė įmonės dalykinei reputacijai. Atsižvelgiant į tai, Jums gali būti aktuali duomenų apsaugos pareigūno paslauga.

 

Mūsų taktika

Kartu su atitikties ir rizikų valdymo komanda ALLAW, Juridicon teikia paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW". Ši paslauga derina duomenų apsaugą, rizikų valdymą, IT ir technologijas. Paslauga yra gavusi "Metų teisės paslauga 2020" apdovanojimą. Plačiau.

Klientų konsultavimas duomenų apsaugos srityje – vienas iš mūsų darbo prioritetų. Siekdami užtikrinti kokybiškas paslaugas ir pateikti savo klientams išsamias ir naujausią teisinį reguliavimą atitinkančias konsultacijas, nuolat giliname savo žinias šioje teisės srityje, sekame duomenų apsaugos tendencijas ir nacionalinį bei tarptautinį reguliavimą.

Atsižvelgiant į naujausius ES lygiu priimtus duomenų apsaugos reglamentavimo pokyčius, taikomus nuo 2018 metų, siekiame, kad paslauga "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW" būtų užtikrinamas:

  • kliento informavimas ir konsultavimas apie jo prievoles, teisių ir pareigų apimtį, nustatytą teisės aktuose
  • bendradarbiavimas su priežiūrą vykdančiomis institucijomis (atliekamos kontaktinio asmens funkcijos priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais)
  • kliento konsultavimas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir šio vertinimo atlikimo stebėjimas
  • teisės aktų, reglamentuojančių kliento pareigas, bei asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimo priežiūra
  • darbuotojų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkymo operacijose informavimas ir mokymas, atliekami su tuo susiję auditai

Paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW" teikia didelę darbo patirtį asmens duomenų apsaugosIT srityse turintys profesionalai, kurie rengia mokymus ir seminarus skirtus viešojo bei privataus sektoriaus įmonių, organizacijų vadovams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams bei asmenims organizacijose priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teikdama paslaugą "Duomenų apsaugos pareigūnas ALLAW", Juridicon savo klientams gali pasiūlyti išmanias komandines priemones, skirtas duomenų apsaugos pareigūnams ir BDAR elektroninį vedlį. Tai padeda taupyti organizacijų kaštus bei jų darbuotojų laiką. Plačiau apie Allaw išmaniuosius įrankius.

 

Jūsų rezultatas

Ne tik Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis naujausiems teisės aktų keliamiems reikalavimams, išvengta sankcijų taikymo ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai. Sutaupytas laikas ir kaštai.