Zoho

Atitikties specialistas teisininkas

Jeigu Jūsų nedomina teisinio aptarnavimo paslauga, Jums rūpi tik atitikties specialisto sprendimas, tuomet šis sprendimas kaip tik Jums.

Jūsų tikslas

Nuolat griežtėjančioje reguliacinėje aplinkoje siekiate veikti efektyviai. Būtina užtikrinti įmonės, įmonių grupės ar vien Lietuvoje veikiančio padalinio teisės aktų, vidaus taisyklių laikymąsi. Priklausomai nuo Jūsų verslo, būtina stebėti įmonės veiklą, užtikrinti interesų konfliktų nebuvimą, mokesčių anti-vengiminių ar pinigų plovimo prevencijos nuostatų laikymąsi. 

Mūsų taktika

Turime daug žinių ir patirties konsultuodami klientus atitikties, rizikų valdymo, interesų konfliktų vengimo, mokesčių anti-vengiminių ar pinigų plovimo prevencijos klausimais. Periodiškai rengiame teisės aktų apžvalgas Tarptautinės advokatų asociacijos Pinigų plovimo prevencijos forumui apie pinigų plovimo prevenciją bei apie pinigų plovimo prevencijos reikalavimus, taikomus advokatams, jų padėjėjams, bei kitiems teisininkams profesionalams. 

Aktyviai dalyvaujame Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijos veikloje, bendradarbiaujame su Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacija.

Atitikties specialisto teisininko sprendimo klientui užtikriname, kad jo įmonė ir/ar kitos grupės įmonės, vykdančios veiklą Lietuvoje, laikytųsi teisės aktų, vidaus taisyklių ir aukščiausių verslo etikos standartų. Pagal suderintas apimtis kuruojame kliento specifines reguliacines, klientų interesų apsaugos ir kitas sritis. Parengiame ir pateikiame atitikties rizikų sąrašus, rizikų valdymo priemonių pasiūlymus.

Konsultuojame kliento atstovus teisinės atitikties klausimais, teikiame metodinę ir praktinę pagalbą, dalyvaujame vertinant poveikį, kurį Jūsų įmonės veiklai gali daryti teisinės aplinkos pokyčiai, vertiname atitikties riziką, dalyvaujame sudarant planus ir juos įgyvendinant, taip pat rengiant atitikties ataskaitas. Atstovaujame klientui priežiūriniuose procesuose. 

Šiuo metu teikiame šias paslaugas ir turime patirties:

  • Konsultacijos atitikties užtikrinimo klausimais
  • Pagalba, dokumentų rengimas ir atstovimas atitikties pažeidimų atvejais
  • Klientų įsipareigojimų įvertinimas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus
  • Rizikų, susijusių su atitikties pažeidimais, nustatymas ir įvertinimas
  • Pranešimų, paklausimų, užklausimų rengimas, paaiškinimų teikimas klientų vardu valstybės ir privačioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms
  • Kitų paslaugų, susijusių su atitiktimi teikimas
  • Atstovavimas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje ir kitose institucijose.

Pasitelkdami savo partnerius užsienyje, užtikrinsime ir Jūsų įmonės ar visos įmonių struktūros atitiktį užsienyje.

Jūsų rezultatas

Jūsų teisinis tikrumas ir įmonės atitiktis, išvengta bylinėjimosi ir su tuo susijusių papildomų išlaidų, jokio poveikio įmonės reputacijai. Apsaugoti įmonės interesai. Įmonės veiklos, verslo tęstinumo užtikrinimas.