Zoho

Print

Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse

2021-ųjų vasario 15 d. Mokymų klubas organizuoja nuotolinius mokymus "Atitikties Pranešėjų apsaugos įstatymui užtikrinimas ir valdymas valstybės bei savivaldybės institucijose ir jų valdomose įmonėse". Seminarą veda Advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius.

Kam aktualu

Liko mažiau negu metai iki Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (toliau – Direktyva) perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę. Direktyva į nacionalinę teisę turi būti perkelta ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 17 d. Nors Lietuvos nacionaliniu lygmeniu pranešėjų apsaugą jau beveik dvejus metus reguliuoja Pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ), svarbu žinoti, kokie pakeitimai bus įgyvendinami įstatyme, į jį perkeliant Direktyvą.

Tiek Pranešėjų apsaugos įstatymas, tiek Direktyva numato tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį visoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, valstybės ar savivaldybių valdomoms įmonėms bei visoms privačioms organizacijoms, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų, yra nustatyta pareiga įdiegti vidaus pranešimų teikimo kanalus. Viešojo sektoriaus įstaigos, stambiosios, ypač užsienio kapitalo, įmonės, kuriose vadovaujamasi korupcijos prevencijos politika, turi įsidiegusios vidinius kanalus pranešimams apie daromus korupcinius pažeidimus gauti, tačiau to nepakanka norint atitikti Pranešėjų apsaugos įstatymo keliamus reikalavimus. Pranešėjų apsaugai keliamas reikalavimas įdiegti vidinį pranešimų teikimo kanalą turi būti suprantamas gerokai plačiau negu tik kanalas, skirtas teikti pranešimams apie korupcinius pažeidimus. Tai reiškia, kad vien korupciniams pažeidimams pranešti skirtas vidinis pranešimų teikimo kanalas neužtikrina atitikties PAĮ reikalavimams.

Praktika

Atliktas tyrimas rodo, kad, nepaisant to, jog reikalavimas būti įdiegus vidinius pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalus galioja jau beveik dvejus metus, daugybė valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių vis dar neatitinka šio reikalavimo. Tinkama pranešėjų apsauga organizacijoje ne tik užtikrina atitiktį teisės aktų reikalavimams, bet ir gali padėti organizacijai labiau įtraukti savo piliečius, būti skaidresnei ir atsakingesnei.

Seminare nagrinėjami klausimai

Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, Vidinio pranešimų kanalo įdiegimas (pritaikymas) ir kt. 

Plačiau apie seminarą sužinoti ir registruotis galite Mokymų klubas svetainėje čia.