Zoho

Print

Naujasis Darbo kodeksas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir fintech - pagrindiniai teisinės praktikos klestėjimo veiksniai

2018-01-17 13:15
Pripažinimai

„The Legal 500“ atkreipė dėmesį į Advokatų kontoros JURIDICON pasiekimus prisitaikant prie besikeičiančių klientų poreikių. Nuo 1987 m. leidžiamas specializuotas teisės žinynas, apžvelgia teisės paslaugas daugiau kaip 100 šalių ir skelbia advokatų kontorų, teisės ekspertų reitingus (įskaitant ir Lietuvos), įvertinimus įvairiose teisės srityse. Šių metų leidinio apžvalga, susijusi su Lietuvos teisinių paslaugų rinka, papildyta kontoros vadovaujančio partnerio, mokesčių teisės advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus interviu.

Kasmet šis leidinys apžvelgia ir įvertina daugiau kaip 100 šalių teisines paslaugas teikiančių įmonių. Daugiausiai naudojamas verslo ir privačių klientų, įmonių teisininkų, vadovų, finansų vadovų, ir profesionalių patarėjų, leidinys „The Legal 500: Europa, Viduriniai Rytai, Afrika“ pateikia išsamią informaciją apie advokatų kontoras ir kitas teisines paslaugas teikiančias įmones bei sritis, kuriose jos specializuojasi ir turi didžiausią patirtį. Remiantis teisininkų ir advokatų klientų nuomonėmis bei pastebėjimais, teisės gide pateikiami komentarai apie konkrečias teisines paslaugas teikiančias įmones, jų teikiamas paslaugas bei apie juose dirbančius teisininkus. Toliau pateikiame advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus interviu vertimą į lietuvių kalbą.

KAS, JŪSŲ NUOMONE, LEIDŽIA ADVOKATŲ KONTORAI MARCINKEVIČIUS & PARTNERS JURIDICON IŠSISKIRTI IŠ KITŲ KONKURENTŲ?

Profesionalios žinios, tarpdisciplininio pobūdžio veikla ir jau daugiau nei du dešimtmečius kaupiama patirtis leidžia mums klientams pasiūlyti į jų verslą orientuotas ir veiksmingas teisines konsultacijas. Nuo pat pradžių daugiausia dirbome nagrinėdami tarpvalstybinius ir apmokestinimo klausimus. Prieš dešimtį metų prioritetą ėmėme teikti teisės technologijoms, projektų valdymo darbams ir bendradarbiavimui su tarptautiniais tinklais – esminiams veiksniams, lėmusiems mūsų kontoros klestėjimą. Skaitydamas pranešimą 2017 m. Prahoje vykusioje tarptautinio teisininkų tinklo konferencijoje suvokiau, kad tik labai nedidelė advokatų dalis savo praktikoje taiko projektų valdymo principus. Šiandien visus mūsų teisės klausimus valdo profesionalūs projektų valdymo specialistai. Tai leidžia užtikrinti, kad, nepaisant užduoties apimties, mūsų paslaugos visuomet (tiek sudarant paprastus korporatyvinius ar turto įsigijimo sandorius, tiek nagrinėjant klausimus dėl sudėtingų tarpvalstybinio pobūdžio susitarimų ar bylų) bus teikiamos kaip įmanoma veiksmingiau. Esame nepaprastai dėkingi savo klientams už ilgalaikį bendradarbiavimą bei nuolatinius atsiliepimus apie mūsų darbą. Ypač dėkojame už galimybę tapti jų patikimu partneriu ir strateginiu atstovu teisės klausimais.  Tai padėjo mums pasiekti tai, ką turime dabar.

KURIOS PRAKTIKOS SRITYS, JŪSŲ NUOMONE, YPAČ SUKLESTĖS PER ARTIMIAUSIUS 12 MĖNESIŲ? KOKIE VEIKSNIAI GALĖTŲ PASKATINTI TOKIUS POSTŪMIUS?

2017 m. liepos 1 d. priėmus naująjį Darbo kodeksą atsirado nemažai klausimų, kuriuos nacionaliniai darbdaviai privalės išspręsti (pavyzdžiui, naujo tipo politikų sudarymas, darbuotojų kasmetinių atostogų perskaičiavimas, darbo tarybų suformavimas ir jų atstovų išrinkimas ir t. t.). Taip pat pastebima, kad daug dėmesio – tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu – yra skiriama praktikos sričiai, susijusiai su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris įsigalios 2018 m. gegužės 25 d. Atsižvelgiant į tai, kad duomenų apsaugos ir konfidencialumo klausimai yra labai jautri privataus gyvenimo dalis, net ir nedideli pažeidimai gali sukelti labai rimtus padarinius. Trečioji teisinės praktikos sritis, kuri, mano nuomone, sulauks itin daug dėmesio, yra susijusi su finansinių technologijų sritimi. Tai lemia faktas, kad Lietuva pasižymi greičiausiomis ES leidimų išdavimo procedūromis, tiesioginiu priėjimu prie SEPA (liet. Bendra mokėjimų eurais erdvė) ir stipria institucine parama.

KOKIE ESMINIAI KONTOROS POKYČIAI KLIENTAMS ATNEŠ DAUGIAUSIA NAUDOS?

Siekiame nuolatos tobulėti, tad nuolat mokomės, augame ir keičiamės. Tai itin naudinga mūsų klientams. Žinodami konkrečią kainą ir gaudami geresnes teisines paslaugas klientai taip pat sulaukia naudos iš mūsų investicijų į teisės CRM, žinių valdymo sistemą, pagalbą bylinėjantis ir analizei skirtus įrankius. Palaikydami aktyvų ir intensyvų bendradarbiavimą su įvairiais tarptautiniais tinklais padedame klientams siekti tarptautinių verslo tikslų.

AR TECHNOLOGIJOS KEIČIA TAI, KAIP BENDRAUJATE SU SAVO KLIENTAIS IR TEIKIATE JIEMS SAVO PASLAUGAS?

Technologijos kiekviename žingsnyje keičia tai, kaip bendraujame su klientais teikdami jiems savo teisines paslaugas. Mūsų interneto svetainėje pateikiami tam tikri įrankiai, leidžiantys klientams ne tik pateikti paklausimus ar internetu užregistruoti susitikimą, bet ir per kelias akimirkas užsisakyti teisinių paslaugų planą su išankstiniu atsiskaitymu. Naudodamasis mūsų struktūriniu pardavimų procesu klientas gali ne tik pasirinkti pageidaujamą data ir laiką bei susitikimo trukmę, bet kartu pateikti ir visą susijusią informaciją ir nedelsiant sužinoti konsultacijų ar kitų paslaugų kainą. Mūsų klientų portalas padeda mums teikti geresnes, skaidrias ir atsakomybe paremtas kokybiškas paslaugas. Suteikdami klientams galimybę projektus, klausimus, atlyginimo už paslaugas ar paskyros informaciją peržiūrėti jiems patogiu metu, siūlydami realiu laiku pateikiamas naujienas apie einamuosius darbus, suteikdami galimybę peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas faktūras ir t. t., mažiau laiko praleidžiame mėgindami su jais susisiekti (ir atvirkščiai) el. paštu ar telefonu, tačiau vis tiek išlaikome visišką savo veiklos kontrolę. Portale taip pat yra duomenų bazė, kurioje klientai gali rasti teisinės informacijos šaltinių, pasitarnausiančių vykdant verslo veiklą. Tai sutaupo laiko ir leidžia suteikti vertingesnes teisines paslaugas. Technologijos darbą su mūsų kontora daro kaip įmanoma sklandesnį ir užtikrina dar didesnį mūsų klientų pasitenkinimą.

AR GALĖTUMĖTE PATEIKTI PRAKTINĮ PAVYZDĮ, KAI KLIENTUI PADĖJOTE PADIDINTI JO VERSLO VERTĘ?

Savo praktikoje visuomet siekiame padaryti daugiau, nei yra reikalaujama. Siekdami išvengti rizikos, sumažinti išlaidas ir apsaugoti kliento turtą bei pasiūlyti jam naujas galimybes pasinaudoti tam tikromis mokestinėmis naudomis, neseniai šiam klientui suformavome tarpvalstybinę kontroliuojančiosios bendrovės struktūrą. Vykdydami kitus teisinius projektus atlikome sudėtingus sutarties rengimo darbus ir vykdėme derybas siekdami kliento įmonės vardu Azijoje esančiame banke atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą. Šie darbai padėjo paspartinti naujo verslo modelio vystymą ir kartu pasinaudoti naujomis bendradarbiavimo su tiekėjais iš Kinijos galimybėmis. Dar viena situacija, kurią neseniai nagrinėjome, galėtų tapti dar vienu puikiu pavyzdžiu: tinkamai sudaryta jungtinės veiklos sutartis su daugeliu priedų padėjo mūsų klientui išvengti beprasmiško bylinėjimosi keliose jurisdikcijose.

AR ADVOKATŲ KONTORŲ KLIENTAI IŠ JŲ TIKISI STABILUMO IR STRATEGIŠKAI NUMATYTOS KRYPTIES? KAIP, JŪSŲ NUOMONE, JŪSŲ KONTORAI SEKSIS PO TRIJŲ METŲ?

Taip, klientai tikrai tikisi, kad advokatų kontoros pasižymės šiomis charakteristikomis, ir mes didžiuojamės, kad mūsų klientai pripažįsta, kad esame būtent tokie. Mūsų kontora ir toliau sieks teikti patikimas aukštos kokybės paslaugas bei veiksmingus sprendimus už protingumo principus atitinkančią kainą. Dirbdami siekiame išlikti kūrybiški ir orientuotis į rezultatus. Siekiame identifikuoti naujas strategines galimybes ir jas pagerinti savo klientams bei kaip įmanoma labiau sumažinti ir pašalinti strategines rizikas tarpvalstybinio verslo plėtros ir apmokestinimo srityse. Esu įsitikinęs, kad per artimiausius tris metus mūsų klientai ir toliau mėgausis stipraus mūsų kontoros teisininkų tinklo ir inovatyvių sprendimų teikiama nauda, ir tai leis jiems pasiekti savo verslo tikslus bei pakeliui įveikti visus iššūkius.

Su JURIDICON vadovaujančio partnerio, advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus interviu anglų kalba galite susipažinti čia.