Zoho

Print

Įmonėse privalomos naujos tvarkos, tačiau jų turėjimas savaime rizikų nešalina

2017-07-03 10:00
Gidai

Registruotis konsultacijai

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui įmonėse privalomos naujos tvarkos:

1) Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka – DK 27 str. 3 d.;
2) Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka – DK 27str. 3 d.;
3) Atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir atrankos komisijos sudarymas atleidžiant darbuotojus darbdavio iniciatyva nesant jų kaltės – DK 57 str. 3 d.;
4) Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo taisyklės – DK 128 str. 3 d.;

Išimtis: kai vidutinis darbuotojų skaičius mažiau kaip 10 darbuotojų neprivalomos:
1) Atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir atrankos komisijos sudarymas atleidžiant darbuotojus darbdavio iniciatyva nesant jų kaltės – DK 57 str. 3 d.;
2) Kasmetinių atostogų suteikimo eilės nustatymo taisyklės – DK 128 str. 3 d.;

Atitinkamai privalomos parengti tvarkos, kai vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau:
1) darbo apmokėjimo sistema – DK 140 str. 3 d.;
2) per 6 mėn. nuo DK įsigaliojimo darbdaviai sudaro darbo tarybos rinkimų komisiją;

Jeigu vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje daugiau kaip 50:

1) darbdavys privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones – DK 26 str. 6 d.;
2) darbdavys privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės – DK 27 str. 7 d.

Privalomos tvarkos pagal vidutinį įmonės darbuotojų skaičių lentelėje:

Įmonėse dažnai naudojamos neprivalomos formos

Atkreiptinas dėmesys, kad naujai privalomų ir neprivalomų naujų tvarkų įmonėje turėjimas, kaip ir naudojama nauja pavyzdinė darbo sutarties forma savaime rizikų nepašalina bei vertės nekuria. Visos tvarkos įmonėje turi būti rengiamos dalyvaujant visiems suinteresuotiesiems asmenims arba jų atstovams, parengtos pagal realius įmonės verslo procesus, darbdavio atstovo patvirtintos ir  paskelbtos įprastais darbovietėje būdais.

 

Susijusios paslaugos: Atitiktis pagal naująjį Darbo kodeksą