Zoho

Print

Darbo sutarties forma turi būti pritaikyta konkrečiam verslui

2017-07-14 10:00
Gidai

Nauja darbo sutarties forma

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui su darbuotojais sudaromos naujos formos darbo sutartys. Socialinės apsaugos ir darbo ministras birželio pabaigoje patvirtino naują pavyzdinę darbo sutarties formą, kurią galite rasti čia. Jos naudoti neprivaloma, tačiau svarbu, kad darbo sutartis atitiktų jos turiniui keliamus reikalavimus.

Registruotis konsultacijai

Darbo sutarties turinio reikalavimai

Pavyzdinė darbo sutarties forma numato šios sutarties gaires, įtraukiant būtinąsias darbo sutarties sąlygas bei bendrąsias nuostatas, kitaip tariant privalomus darbo sutarties elementus. Kiekvienoje darbo sutartyje, kaip ir pagal anksčiau galiojusį reguliavimą, turi būti susitarta dėl darbo funkcijos ir darbovietės. Naujas Darbo kodeksas prie būtinųjų sąlygų, dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis sudaryta, priskiria ir darbo apmokėjimą.

Darbo sutarties formos pritaikymas verslui

Naujasis Darbo kodeksas numato galimybę susitarti ir dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, pavyzdžiui, dėl darbuotojo mokymo išlaidų atlyginimo, dėl papildomo darbo, dėl išbandymo, dėl ne viso darbo laiko, dėl nekonkuravimo bei konfidencialios informacijos apsaugos. Todėl minėta forma turi būti pritaikyta konkrečiam verslui bei atitikti įmonės verslo procesus. Tam tikrais atvejais gali prireikti atnaujinti įmonės procesus.

Privalomos ir neprivalomos darbo tvarkos

Nuo liepos 1 d., įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, įmonėse privalomos ir naujos tvarkos. Esant poreikiui, įmonės gali pasirengti bei naudoti ir kitas, įstatymo neprivalomas tvarkas. Plačiau čia.

Darbo sutarties pasirašymas

Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu 2 egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Už darbo sutarties sudarymą ir antrojo egzemplioriaus įteikimą darbuotojui yra atsakingas darbdavys.

Darbo sutarties registravimas

Verta pažymėti, kad nors darbo sutarties neprivaloma registruoti darbo sutarčių registravimo žurnale, mes patariame tai atlikti tam, kad visa informacija apie įmonės darbo sutartis būtų vienoje vietoje ir, prireikus konkrečiai situacijai, pavyzdžiui, susijusiai su konkrečiu darbuotoju, nagrinėti ar atstovauti byloje, būtų lengvai pasiekiama.

Darbo tvarkos taisyklės

Naujasis Darbo kodeksas nenumato griežto reikalavimo bendrovėms turėti darbo tvarkos taisyklės. Tačiau, taisyklės yra būtinos pirmiausia kaip pradinis gidas darbuotojui, pradedančiam darbą konkrečioje darbo vietoje. Įsigaliojus Darbo kodeksui, darbdaviai turi atnaujinti galiojanč bendrovių darbo tvarkos taisykles. Plačiau čia. 

Susijusios paslaugos: Atitiktis pagal naująjį Darbo kodeksą