Print

Legal Project Executive

Your Goal

Are you facing an increased need to do business globally? Are you planning to bid in a tendering procedure, purchase assets, acquire a business, close a deal or start a joint venture? Are you concerned about the success of your investment project? Please submit your request us or schedule an appointment.

When assigning a project to your adviser on major legal or tax issues, do you have doubts about its effective implementation and the timely delivery of updates and status reports? This service is mostly used by companies that have an in-house team of lawyers and only need a competent legal project manager.

Our Tactics

Having a good project manager is a key prerequisite in a situation like this. Under an SLA contract, our clients benefit from the services of a strategic legal adviser who will:

 • plan, evaluate and structure the work of the project legal team
 • draft and manage a schedule to ensure the timely implementation of work
 • evaluate and manage the project’s legal budget
 • define the scope of legal services and ensure proactive management
 • cooperate effectively with all parties involved
 • identify, manage and mitigate legal, tax and other project risks
 • ensure prompt decision making
 • control suppliers to ensure their work meets expectations
 • ensure proper management of legal documents

Your legal project team will be led by Dr. Laimonas Marcinkevičius, a certified project manager (PMP) with a Ph.D in law. His doctoral thesis on “Regulatory framework and applicable law for international joint ventures” presents a detailed analysis on contract and corporate law, international business and joint ventures.

If your investment project involves a foreign country, we will help avert your unknown unknowns risks by involving experienced partners in that particular state.

Your Outcome

Increased probability of project success and lower legal services costs.

You will see your strategic transactions and initiatives (mergers and acquisitions, joint ventures and other major deals) through to the end, with your highest revenue-generating, most cost-effective and strategic business contracts prioritised and fully implemented.

Jūsų tikslas

Rūpi, kad Jūsų investicinis arba atitikties projektas būtų sėkmingas. Svarbiais teisės ar mokesčių klausimais pateikdami savo pavedimą konsultantui, nesate tikri, kad jis bus atliktas pakankamai efektyviai, laiku gausite rūpimą informaciją, pavedimo būklės ataskaitą?

Mūsų taktika

Vienas svarbiausių aspektų yra turėti gerą projekto vadovą. Mūsų klientai papildomai turi teisės projektų vadovą, kuris:

 • suplanuoja, įvertina ir struktūrizuoja projekto teisininkų darbą
 • parengia ir valdo grafiką tam, kad darbai būtų atlikti laiku
 • įvertina ir valdo projekto teisinių paslaugų biudžetą
 • nustato bei proaktyviai valdo teisinių paslaugų apimtis
 • veiksmingai bendrauja su visais suinteresuotais asmenimis
 • nustato, valdo ir švelnina teisines, mokesčių ir kitas projekto rizikas
 • užtikrina, kad sprendimai būtų priimtini
 • valdo tiekėjus, kad jų darbas atitiktų lūkesčius
 • užtikrina teisinių dokumentų valdymą

Jūsų investiciniam projektui ir jo komandai vadovaus bei projekto sėkmę užtikrins sertifikuotas teisinių projektų vadovas dr. Laimonas Marcinkevičius, taip pat apgynęs daktaro disertaciją sutarčių, įmonių ir tarptautinio verslo bei jungtinės veiklos tema "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė".

Jeigu Jūsų investicijų projektas susijęs su viena ar keliomis užsienio valstybėmis, pasitelksime mūsų partnerius užsienyje.

Jūsų rezultatas

Didesnė investicinio projekto sėkmės tikimybė, mažesnės išlaidos teisinėms paslaugoms.  

Sėkmingai įgyvendinti strateginiai sandoriai ir iniciatyvos (įmonių įsigijimai ir susijungimaijungtinė veikla ir kiti svarbiausi sandoriai). Prioritetizuotos ir įgyvendintos didžiausias pajamas nešančios/kaštus taupančios ir strateginės verslo sutartys.