Print

Darbo tvarkos taisyklės

2017-07-10 09:15
Legal news

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės  - tai vidaus norminis teisės aktas. Taisyklės įmonės darbuotojams nustato vienodo elgesio pagrindus ir atsakomybę už jų nesilaikymą, yra privalomos visiems darbuotojams ir taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

Darbo tvarkos taisyklių tikslas

Registruotis konsultacijai

Taisyklių tikslas – reguliuoti vidaus tvarką, kurios tikslas – apibrėžti įmonės darbuotojų elgesio principus, stiprinti darbo drausmę, užtikrinti darbo kokybę, didinti jo efektyvumą.

Kai kuriose ūkio šakose ir srityse atskirų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reguliuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai (pavyzdžiui, skyrių) ar kiti specialūs teisės aktai. Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai.

Darbo taisyklių turinys

Naujasis Darbo kodeksas nenumato griežto reikalavimo bendrovėms turėti darbo tvarkos taisyklės. Tačiau, taisyklės yra būtinos pirmiausia kaip pradinis gidas darbuotojui, pradedančiam darbą konkrečioje darbo vietoje. Tai tvarkų, procedūrų, darbo sąlygų ir elgesio lūkesčių rinkinys. Darbo tvarkos taisyklėse tikslinga išskirti šiuos skyrius:

 1. Bendrosios nuostatos.
 2. Darbo sutarties sudarymas, keitimas, nutraukimas.
 3. Pagrindinės darbuotojo ir darbdavio teisės ir pareigos.
 4. Darbo laikas.
 5. Poilsio laikas.
 6. Darbuotojų skatinimas ir drausminių nuobaudų taikymas.
 7. Darbo etika.
 8. Baigiamosios nuostatos.

Darbo taisyklių atnaujinimas

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, darbdaviai turi atnaujinti bendrovių darbo tvarkos taisykles. Tai atlikti rekomenduojama kvalifikuotai, kadangi taisyklės yra sudėtingas dokumentas, susijęs su visais bendrovės departamentais ir darbuotojais, apimantis daug įvairių sričių. Paminėtinos pagrindinės sritys, kurias darbdaviai turi atnaujinti bendrovių darbo tvarkos taisyklėse:

 • darbo tarybos rinkimo procedūra;
 • rezultatų gerinimo planas;  
 • atostogų suteikimas, aprašyti darbuotojo nebuvimo darbe atvejai;
 • egzistuojanti darbo apmokėjimo sistema,
 • administracijos darbuotojų sąrašas;
 • panaikintos drausminės nuobaudos, atsiranda darbo pareigų pažeidimas;
 •  informacijos teikimas darbuotojams naudojant elektroninio ryšio priemones;
 • kita informacija.